Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

albumine-creatinineratio in urine - toevoegen bij handelingen

albumine-creatinineratio in urine - toevoegen bij handelingen

belangrijk voor planning bij CVRM / opsporing CNL

https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/chronische-nierschade#idm11022752

 • Guest
 • Jul 16 2018
 • Already exists
 • Attach files
 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  22 Nov, 2018 07:43am

  U kan nu al voor specifieke parameters een planning toevoegen.

  U kiest type 'Parameter individueel' en de dan kan u de parameter 'Ratio albumine:creatinine urine' terugvinden in de lijst en plannen voor deze patiënt.

 • +2