Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Versturen e-mail naar volledige patiëntenbestand

Voor doorgeven vakantie en dergelijke, zou de mogelijkheid een e-mail te versturen naar het volledige patiëntenbestand zeer nuttig zijn

  • Guest
  • Jul 23 2018
  • Attach files
  • +4