Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Adreslabel

Graag mogelijkheid voorzien voor afdrukken adreslabel (enkel naam en adres, GEEN geboortedatum, mutualiteitsgegevens ....)

  • elke ronsyn
  • Jul 24 2018
  • Attach files