Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

11 STEM

Uitbreiding zoekfunctie labo-parameters: uitstrijkjes, iFOB,...

In 3.8. mogelijk om verschillende parameters te zoeken (hoewel ook niet superhandig, gezien het precies overeen moet komen met codering van labo), maar geen enkele formulering van het uitstrijkje (bv. cytologie cervixaal, uitstrijk, ...) geeft resultaat. (Ons labo is AML)

  • Heleen Aerts
  • Sep 16 2018
Lab
  • Attach files
  • +7