Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

30 STEM

Herwerken exportlijst tarificatie

Voor mij blijft het nu een mysterie om correcte bedragen te exporteren uit care connect, ikv. de fiscale aangifte van de cash inkomsten. Maar ook om een correct overzicht te krijgen van de totale inkomsten.

Graag een herwerkte werkbaardere versie, met liefst één enkel exportfile.
Graag een duidelijke handleiding of webinar om hierin duidelijkheid te scheppen?

 • Stijn Delputte
 • Oct 16 2018
 • Shipped
 • Attach files
 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  15 Jan, 2021 01:35pm

  Dit werd herwerkt in de laatste versie en in de volgende versie wordt het nog verbeterd.

 • Anthony Dheere commented
  31 Oct, 2019 11:13am

  Voorstel: maandelijks twee verslagen: 1 met aantal ontvangen uit eAttest en 2 met ontvangen uit eFacturatie

 • +20