Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

SI on indique dans la liste des contacts : prescription, la reprendre automatiquement en tarification efact pcq il faut l'ajouter comme un acte supplémentaire puis effacer le code de consultation puis mettre à jour eTar, c'est fastidieux.Als men in de lijst met contactpersonen aangeeft: recept, neem het automatisch op in prijs efact pcq. Het is noodzakelijk om het toe te voegen als een extra handeling en dan de raadplegingscode te wissen en vervolgens eTar bij te werken, het is vervelend.

 • Jean Jacques Muny
 • Dec 26 2018
 • Shipped
 • Attach files
 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  4 Jun, 2021 12:37pm

  Ca sera pris en compte dans la version 5.2 de CareConnect, si vous choisissez comme type de contact 'Prescription'.