Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Functie voor aanduiden van aanwezigheid in Agenda

Het zou handig zijn dat onze onthaalmedewerkers via een kleurcode in de agenda-functie van careconnect kunnen aanduiden of een patiënt in de wachtzaal aanwezig is. (Bijvoorbeeld groen= aanwezig, rood= te laat, zwart= geannuleerd). Zo zouden we als arts tijdens de raadpleging enkel in de agenda-tab moeten kijken (en dus van daaruit meteen het dossier kunnen openen) en niet meer naar de oorspronkelijke agenda-website (van bv. introlution,...)

  • Guest
  • Feb 14 2019
  • Attach files
  • +1