Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

22 STEM

Bij uitvoeren van een planning een datum van uitvoering kunnen aanduiden

Bij uitvoeren van een planningsitem zou je een datum van uitvoering moeten kunnen aanduiden. Wanneer je dan een automatische herhaling inplant komt deze op de juiste datum in de toekomst. Wanneer ik bijvoorbeeld een uitstrijkje doe, wacht ik eerst het resultaat af vooraleer ik dit in de planning voltooi. Als ik dan enkele weken later toch de planning voltooi komt het volgende uitstrijkje 3 jaar na voltooiing in de planning. 

  • Guest
  • Mar 19 2019
  • Attach files
  • +10