Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

meerdere dossiers die openstaan: begin met de achternaam!

als je in CC meerdere dossiers open zet, bv voorbereiding van de huisbezoeken, dan staan links onder de namen.

Omdat men begint met de voornaam, is de achternaam niet leesbaar.

Het zou gemakkelijker zijn als men begon met de achternaam.

  • Guest
  • Mar 29 2019
  • Attach files