Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

 

Samengevoegde suggestie

This idea has been merged into another idea. To comment or vote on this idea, please visit CC-I-1418 website kunnen toevoegen bij zorgteam .

zorgteam > website + beroep in vrije tekst kunnen toevoegen Merged

  • Egbert van Wijk
  • Apr 8 2019
  • Admin
    Lars Vanreppelen commented
    12 Apr, 2019 09:21am

    Momenteel kan je de specialisatie van het zorgteamlid toevoegen. Wat bedoel je juist met 'beroep'? Zijn er andere actoren die je niet onder het type specialisatie kwijt kan?

  • +2