Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

 

Samengevoegde suggestie

This idea has been merged into another idea. To comment or vote on this idea, please visit CC-I-1418 website kunnen toevoegen bij zorgteam .

Plaats om website toe te voegen in Adresboek Merged

  • Guest
  • Apr 25 2019