Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

planning na query nog kunnen bewerken

na uitvoeren van een query kan je een planning maken voor de aldus geselecteerde groep patiënten

echter, eens die planning gemaakt is kan je die niet meer op populatieniveau wijzigen - dat kan enkel in dossier van de individuele patiënten waarop die planning slaat.

  • tine dusauchoit
  • Jul 4 2019
  • Attach files