Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Graag de mogelijkheid om zorgelementen te klasseren per categorie/rubriek/specialiteit (cardiovasculair/luchtwegen/gastro-intestinaal/nefrologie/neurologie/endocrinologie/genetica/NKO/oftalmologie/...

bij ingave zorgelement, kan je een rubriek kiezen waaronder je meerdere zorgelementen kan samenbrengen

  • Guest
  • Sep 3 2019
  • Attach files
  • +4