Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

23 STEM

de vreselijke synchronisatie

in grote praktijken (relatief groot aantal artsen) in stedelijke omgeving (met nogal wat verloop van patiënten) wordt de database al gauw zéér groot (bij ons momenteel meer dan 14.000)

een belangrijk deel van deze patiënten is niet meer "actief" (verhuisd, overleden, andere..) maar die worden allemaal mee opgenomen in de synchronisatie

dit vertraagt het werken met careconnect

het zou mogelijk moeten zijn dossiers voor synchronisatie af te vinken (vb. inactief maken) en nadien (zo nodig en gewenst) weer in synchronisatie mee op te nemen

  • tine dusauchoit
  • Sep 10 2019
  • Attach files
  • Tom Amant commented
    22 Jan, 2022 07:40pm

    Inderdaad wordt duidelijk hoe lang synchronisatie en update duurt met een grote (oude) database. Wij komen uit een andere praktijk die een Accrimed-Windoc database van 30 jaar bevatte en kregen bij afsplitsen contractueel een kopij van de dossiers mee, maar houden op heden 23 % ervan als actieve ptn over. Graag mogelijkheid om inactieve dossiers niet standaard te synchroniseren, maar enkel wanneer ze opnieuw manueel geactiveerd worden. Waarom trouwens deze inactieve dossiers verplicht te downloaden met een grote lokale database op elke pc als gevolg: quid mogelijkheid om inactieve dossiers enkel op de server te laten staan en enkel bij bekijken van het dossier in kwestie te downloaden naar de gebruikte schijf?

  • +14