Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

36 STEM

therapeutische antecedenten als ze actief zijn ook toevoegen links onder

Nu zijn therapeutische antecedenten alleen als ze passief en relevant zijn opgenomen in het overzicht links onder. Kunnen de actieven er ook bij? 

  • e braet
  • Oct 2 2019
  • Attach files
  • +21