Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Zorgelementen anders kunnen classificeren dan op datum maar op systemen. Pouvoir classifier les éléments de soins autrement que par dates mais plutôt par systèmes

De lijst met op datum gerangschikte antecedenten kan bij sommige patiënten "onverteerbaar" lijken. Een mogelijkheid om deze antecedenten per systeem te classificeren (gastro-cardio-endocriene ...) zou top zijn voor de rapporten en voor het algemene uiterlijk van het bestandLa liste des antécédents classée par date  peut paraitre "indigeste" chez certains patients. Une possibilité de classer ces antécédents par systèmes (gastro-cardio-endocrino...) serait top pour les rapports et pour le regard général du dossier.

  • Guest
  • Oct 3 2019
  • Attach files
  • Nele Bracke commented
    24 Feb, 2021 11:40am

    in het tabblad met de zorgelementen kan je ze laten rangschikken op code, dan staat ongeveer gelijk aan rangschikking per discipline

  • +4