Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Integreren gegevens bij geadresseerd in verwijsbrief , met mogelijkheid om te scrollen door adresboek

  • Guest
  • Oct 25 2019
  • Attach files