Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Zichtbaar maken antibiogram van labo in CC mobile

De namen van de geteste antibiotica in het antibiogram zijn momenteel niet leesbaar in de mobile versie van careconnect, hierdoor niet  te zien waaraan de kiem gevoelig is.

  • Guest
  • Nov 19 2019
Lab
  • Attach files