Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Score corrigé

Risque cardio-vasculaire: Score corrigé par les autres FR CV: HDL, ATCD fam, TG, périm abdo, Lp, plaque carotide, précarité sociale (cf Prof Descamps, 2012)

  • Guest
  • Nov 30 2019
  • Attach files