Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

303 STEM

betrouwbare medicatiemodule

Het is een hele inspanning om alle medicatie mooi op de juiste manier in het programma te brengen. Erg vervelend als je dan achteraf merkt dat chronische medicamenten passief worden, acuut naar chronisch gaat, dagelijkse medicatie naar weekschema verandert.. Eigenlijk is dit geen suggestie maar een bug, maar gezien dit meermaals is doorgegeven door meerdere collega's maar er niets aan wordt gedaan proberen we het zo.. 

 • Guest
 • Jan 22 2020
 • Shipped
 • Attach files
 • Admin
  Lars Vanreppelen commented
  5 Jul, 2022 09:59am

  Beste artsen, beste dokter Chielens, zoals aangegeven hierboven hebben we een hele reeks aanpassingen gedaan aan de medicatiemodule en intussen is onze 5.5 release volledig uitgerold. We markeren daarom dit idea als shipped. Uiteraard streven we naar een voortdurende verbetering van deze module, dus aarzel niet om contact op te nemen met onze helpdesk moesten er nog problemen zijn. Dan nemen wij dit verder op. Hartelijk dank voor alle feedback! Mvg, Lars

 • Peter Chielens commented
  30 Mar, 2022 10:44am

  De actieve chronische medicatielijst is totaal onbetrouwbaar. Vaak wordt een chronisch geneesmiddel zonder stopdatum toch als gestopt aangeduid (zwarte bol), terwijl dit eigenlijk een actief geneesmiddel zou moeten zijn (oranje bol). Op deze manier krijgen patienten niet de correcte voorschriften, worden er foutieve medicatielijsten geüpload naar Vitalink en verspreid onder collega-specialisten. Bij weinig waakzame patienten lijdt dit medische fouten !

 • Pierre De Witte commented
  17 Jan, 2022 06:39pm

  Zichtbaar maken van de posologie zonder te moeten voorschrijven en nadien terug te verwijderen.

 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  12 Nov, 2021 02:44pm

  In de laatste versies van CareConnect GP (5.3, 5.4, 5.5) werden verschillende verbeteringen aangebracht aan de medicatieschema module, zowel bij ons als aan de zijde van de andere softwareleveranciers.

  1. Inconsistenties tussen verschillende softwarebedrijven over het gebruik van unieke identifiers van het medicatieschema die soms leidden tot stopzettingen van lijnen uit het medicatieschema, werden weggewerkt.

  2. Inconsistenties mbt update van de start data van medicatielijnen bij herhaling werden weggewerkt.

  3. Er werd afgesproken om te focussen op de meest gebruikte posologieën om problemen met interpretaties van de complexe posologieën tegen te gaan. Deze zullen omgezet worden naar vrije tekst na de update. Ondertussen wordt er verder gekeken hoe de technische interpretaties van de complexe posologieën kunnen geëlimineerd worden in de toekomst.

  4. Bij flagrante fouten in de data van het medicatie schema zal het schema niet verder gesynchroniseerd worden, maar zal u een foutmelding krijgen. U kan natuurlijk nog altijd nakijken wat de fout was en welke medicatie in het schema zaten, maar dit zal niet meer geïntegreerd worden. U kan het schema, eens u het vervolledigd hebt natuurlijk wel opnieuw overschrijven om deze fouten te corrigeren.

  5. De opzoekfunctie werd opnieuw verbeterd voor het mini-lab, waardoor deze overzichtelijker zou moeten zijn voor u. Zo zal de meest gebruikte medicatie terug bovenaan verschijnen en kan u filteren op de types die enkel voor u relevant zijn.

  Deze functionaliteiten worden ook getest in 2 verschillende mini-labs. Het eerste mini-lab focust op de interoperabiliteit bij de uitwisseling van het medicatieschema. Het tweede focust op extra functionaliteiten van de SAM2 medicatiedatabase. Wij nemen deel aan beide mini-labs en zullen alle opmerkingen die hierover nog komen opnemen.

  Na 5.5 gaan we daarom het idee markeren als shipped. We hopen op uw positieve feedback en zijn benieuwd naar jullie ervaring na de wijzigingen.

 • Dupont Nele commented
  9 Oct, 2021 08:55am

  het is inderdaad zeer frustrerend dat dit probleem nooit opgelost wordt ... onze medicatie fiches zijn hierdoor regelmatig terug helemaal fout, wanneer ik helpdesk bel zegt men fout van apotheek. Sorry maar dit klopt niet, dit gebeurt binnen ons eigen programma / Chronische staat plots passief, oude inactieve staan plots weer actief ect. Wij komen zeer belabberd over bij onze patiënten ....


 • Stijn Delputte commented
  7 Jul, 2021 05:21am

  Nog een issue: posologie niet zichtbaar bij hooveren in voorschrijfmodule versus wel zichtbaar bij hooveren in het dashboard.

  De enige manier om de posologie te zien is het medicament aanklikken om op de voor te schrijven lijst te zetten. Maar vaak wil je het niet voorschrijven, maar wil je gewoon overlopen of de posologie checken in samenspraak met de patiënt.

 • heidi schotsmans commented
  24 Feb, 2021 05:52pm

  de problemen met de medicatie blijft maar duren. Is het niet mogelijk dat medicatie chronisch en actief blijft totdat je die als huisarts verandert, ook als je die zelf de laatste tijd niet voorgeschreven hebt, ook als die tijdelijk niet verkrijgbaar is, ook als het medicatie is die patiënt zelf zonder voorschrift kan krijgen, ook als het een spuit is die maar 1x per jaar nodig is. Kortom wat je als arts chronisch actief zet blijft daar altijd staan. Ik durf geen medicatie schema's meer opladen want door al deze problemen zijn deze vaak niet meer correct.

 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  10 Dec, 2020 03:49pm

  Beste dokter, een paar maand geleden heeft de overheid een héél proces met verschillende stakeholders (overheden, softwarehuizen voor apotheken, huisartsen, ziekenhuizen,...) opgezet. De verbeteringen hiervan werden al getest en gevalideerd in een eerste minilab. Dit wordt verder opgevolgd in de komende weken en verder besproken. Deze wijzigingen zullen de mogelijkheden in posologie beperken, waardoor de problemen ivm comprimé op dag 12 en dergelijke opgelost zouden worden.

  De traagheid wordt apart bekeken en is een gevolg van de wijzigingen die we voor SAM2 gedaan hebben. Deze worden bekeken en proberen we zo snel mogelijk op te lossen.

 • Guest commented
  10 Dec, 2020 12:28pm

  Bijkomend probleem de laatste tijd is het heel traag inladen van chronische medicatie, wanneer medicatiemodule wordt geopend.

 • Kristof Vande Moortel commented
  10 Dec, 2020 12:24pm

  Ook frequent problemen wanneer apothekers uploaden naar vitalink. Bij het openen van het dossier wordt deze nieuwe informatie onvermijdelijk geïmporteerd. Bij ons krijgen we na een dergelijke import telkens een schema dat aangepast wordt naar "1 comprimé op dag 12". Om een mij onduidelijke reden komt deze "dag 12" steeds terug. Een voorlopige oplossing zou kunnen zijn om het mogelijk te maken om het mogelijk te maken ervoor te kiezen enkel informatie te uploaden van vitalink, maar niet te downloaden. Wij hebben hiervoor zelfs aan alle apothekers in de gemeente gevraagd zelf niet naar vitalink te uploaden. Dit kan echter in deze tijden niet de bedoeling zijn.

 • Admin
  Lars Vanreppelen commented
  9 Jun, 2020 08:30am

  Beste artsen,

  Het medicatieschema is een veelbesproken onderwerp in onze sector. CareConnect is voor jou uiteraard het meest zichtbare onderdeel in de hele keten die het medicatieschema is, maar het schema is intussen geconnecteerd via Vitalink en de andere hubs. Het medicatieschema van Vitalink heeft als doel een authentieke bron te zijn voor de patiënt.

  Er zijn echter heel veel zorgverstrekkers (huisartsen, specialisten, apothekers, ziekenhuizen) die vandaag de dag het schema consulteren en aanpassen. Dit maakt dat er veel interpretaties zijn door de verschillende partijen en het schema vaak gewijzigd wordt door de ene partij zonder rekening te houden met de anderen. Tevens zijn er technische interpretaties door de verschillende softwareleveranciers gemaakt.

  Wat is hiervoor nu de oplossing?

  We hebben hier al meermaals over gediscussieerd met verschillende partijen. Het is zeer duidelijk dat we dit niet alleen kunnen oplossen. Anders was dit al lang gebeurd.

  Op vraag van de huisartsensoftwareleveranciers werd hiervoor een overleg gestart met alle partijen. Zowel de huisartsen-, apothekers-, ziekenhuizensoftware, de kluizen en de eindgebruiker worden in dit traject betrokken. Dit om de gekende issues aan te kaarten en samen naar een oplossing te zoeken.

  CareConnect GP & CareConnect Pharmacist hebben zich alvast opgegeven om mee te werken aan het proefproject dat hiervoor de oplossing moet bieden. Uiteraard zullen ook andere softwareleveranciers hieraan deelnemen.

  Samen met alle partijen is het ons doel dit voor eens en altijd juist op te lossen.

  We volgen dit zeer nauw op en houden jullie verder op de hoogte.

  Mvg,

  Het CareConnect Team

 • Olivier Libbrecht commented
  24 Jan, 2020 10:46am

  Sinds kort merk ik ook op dat acute medicatie niet meer passief wordt geplaatst na de einddatum. Als ik dan handmatig het medicijn op passief wil plaatsen moet de einddatum handmatig correct ingevoerd worden want als je er een dag naast zit krijg ik een foutmelding.

 • Dirk Vandeweerd commented
  22 Jan, 2020 11:23am

  Ons heel netwerk heeft er last van.  We zijn met acht! Vanaf 01/03 met negen!

   

 • Michel Coenen commented
  22 Jan, 2020 08:47am

  Vervelend en IRRITANT! Zelfde vaststellingen in onze praktijk: chronische medicatie verdwijnt zonder ingrijpen van onzentwege naar passief ,dagelijkse medicatie komt, eveneens zonder ingrijpen onzentwege, op weekschema! ("dagelijkse inname" wordt "een vaste dag in de week")

 • +203