Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

11 STEM

statistiek GMD's jaar optelbaar maken

Via de statistiekmodule kan nu reeds een lijst getrokken worden van de ontvangen GMD's van het voorbije jaar. De som van deze bedragen kan echter niet gemaakt worden omdat de bedragen als "30.80 EUR" uitgedrukt staan ipv "31,00". Kunnen de punten veranderd worden naar komma's en het "EUR" teken in een aparte kolom komen? Dan kunnen we de lijst gemakkelijker optellen.

  • Guest
  • Feb 18 2020
  • Attach files
  • +5