Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

26 STEM

Faciliter la recherche d'une adresse via un nom , un prenom et via une spécialité

Par exemple je cherche une psychologue : en mettant "psychologue" => la liste des psychologues apparait

  • Guest
  • Mar 12 2020