Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

95 STEM

betere parameters voor rookstatus/sport/alcohol

De opties zijn vrij vaag. Rookstatus zou je aantal sigaretten per dag, aantal jaar moeten kunnen ingeven waardoor aantal pak years verkregen wordt. Sport best aantal uren per week, alcohol aantal eenheden per dag of per week.

  • Guest
  • Apr 27 2020
  • Attach files
  • Guest commented
    27 Oct, 2020 02:00pm

    Akkoord, Bij roken packyear toevoegen zou zeker zinvol zijn!

  • +52