Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

blok chronische medicatie visualiseren

Ik zou het nuttig vinden als de chronische medicatie net als het blok van de parameters gevisualiseerd wordt tijdens het invoeren van een nieuw contact

  • Guest
  • Jul 3 2020
  • Attach files