Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

query of audit op zorgtraject

een query of audit die de zorgtrajecten (CNI en DM) oplijst per GMD-houdende arts

 • tine dusauchoit
 • Aug 10 2020
 • Will not implement
 • Attach files
 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  14 Aug, 2020 09:27am

  Je kan een query doen op GMD Houder. Als je van deze lijst van patiënten een oplijsting wil van alle zorgtrajecten, kan je alle patiënten selecteren en een csv export doen met alle actieve zorgaanpakken. Hierin kan je dan verder filteren op de zorgtrajecten.

 • +3