Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Zorgaanpakken zelf aanmaken, bibliotheek aanleggen

Enkele standaard zorgaanpakken werden voorzien in het programma. Er kan ook een nieuwe, eigen zorgaanpak aangemaakt worden in het dossier van de patiënt.

Kan de optie toegevoegd worden zelf een eigen zorgaanpak aan te maken en deze voor meerdere patiënten te gebruiken? Analoog met het eenmalig toevoegen van een document aan de bibliotheek, zodat dit voor alle patiënten gebruikt kan worden.

Voorbeeld ter illustratie: bij bepaalde medicijnen moeten om de 2-3 maanden de lever- en nierfunctie gecontroleerd worden. Het zou handig zijn 1x een zorgaanpak (bv. "Ledertrexate") aan te maken en deze bij elke patiënt te kunnen selecteren, die deze medicatie inneemt. Zo verschijnen de nodige controles automatisch in de planning en hoeft dit niet telkens afzonderlijk ingevoerd te worden.

  • Guest
  • Aug 22 2020
  • Attach files
  • +3