Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

 

Samengevoegde suggestie

This idea has been merged into another idea. To comment or vote on this idea, please visit CC-I-986 NL: antecedenten links versus rechts // FR: Antécédents gauche vs droit.

Toevoegen vakje Rechts of links bij zorgelementen en handelingen Merged

voorbeeld: totale knieprothese: vakje maken om aan te klikken rechts of links

  • e braet
  • Sep 11 2020