Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

automatische herinnering naar patient mailen

Mogelijkheid instellen om patient na X aantal maanden een automatische herinnering te mailen voor bvb herhalingsvaccin / coloscopie / ...

zoals nu ook bij tandartsen gebeurt.

  • pieter de caluwe
  • Sep 16 2020
  • Attach files
  • +2