Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

opzoeken verbeteren: zoeken op gecombineerde, gedeeltelijke zoektermen

vb bij handelingen kunnen zoeken op verw neuro

  • Patrick Coursier
  • Oct 1 2020
  • Attach files