Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Familiale anamnese komt in de SumEHR mee als 'risicofactoren' zonder enige duiding => graag aanpassen

FA geregistreerd bij aandachtspunten => familiegeschiedenis

Patiënten / collega's lezen dit in de SumEHR als risicofactor zonder meer. Meerdere patiënten spraken me hier op aan als misinformatie en sommigen waren dan ook kwaad op mij.

  • Benjamin Lybaert
  • Oct 6 2020
  • Attach files
  • +2