Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

108 STEM

Voorschrift onmiddellijk naar apotheek kunnen versturen

Zoals je een brief kan doorsturen naar een andere zorgverlener, ook een voorschrift onmiddellijk naar de juiste apotheek kunnen doorsturen. Dit Vooral om de mensen die geen Helena hebben (ouderen) snel verder te kunnen helpen.

  • e braet
  • Oct 23 2020
  • Attach files
  • +56