Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

inconsistent kunnen inlezen van e-ID's

Het insteken van een E-ID in de kaartlezer, foutloos gelezen in andere software op dat moment (bvb Belgium E-ID testsoftware) leidt in Care Connect nog vaak ten onrechte tot het bericht "geen geldige e-id in kaartlezer". Zowel ID van arts bij login, als ID van pt. Soms verschillend bij koppel ptn, vlak na elkaar ingelezen. Dit komt heel onprofessioneel over. Mensen veronderstellen gebruikersfouten of slecht materiaal. Deze fout komt al jaren terug.

  • Luc Deprost
  • Nov 12 2020
  • Attach files