Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Tarificatie: fout bedrag verzekeringstegemoetkoming bij niet betalen van het remgeld

1/ wanneer het remgeld niet betaald werd moet je NADIEN nog de eTar raadplegen, anders klopt het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming niet en wordt deze geweigerd

2/ er blijft ondanks aanvinken van remgeld niet betalen een bedrag remgeld openstaan

 • Guest
 • Nov 24 2020
 • Shipped
 • Attach files
 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  8 Jan, 2021 08:48am

  We hebben grote wijzigingen gedaan in de volgende versie van de tarificatie module. Er werd sterk ingezet om deze functionaliteit.

  Indien je na de release van deze versie toch nog problemen zou ondervinden, kan je best rechtstreeks onze helpdesk contacteren.