Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

e-pathologie zichtbaar maken in het tabblad van de terugbetalingsinformatie

onder het onderdeel "Terugbetaling" naast mutualiteit, zorgtrajecten enz. ook een luik "E-pathologie : ja of neen"

  • Bram Minne
  • Dec 23 2020
  • Attach files
  • +3