Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Coronavaccinatie obv risicofactoren

Gezien de grootschalige vaccinatie rond covid19 gefaseerd gaat verlopen, gaat het waarschijnlijk nuttig zijn om een zicht te krijgen op de patiëntenpopulatie tussen 45 en 65 met de nodige risicofactoren. Gezien de hoeveelheid risicofactoren en de verscheidenheid aan codatie hierbij (bv hartlijden - ischemisch hartlijden - STEMI - NSTEMI - ...) zou het misschien handig zijn indien er als zorgelement uniform bij deze patiënten "risicofactor coronavirsu" zou bestaan. Zo kan iedereen in de praktijk exact dezelfde term gebruiken en kunnen deze patiënten nadien via statistieken gefilterd worden.

 • Guest
 • Jan 4 2021
 • Shipped
 • Attach files
 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  25 Jan, 2021 08:16am

  In de vaccinatiestrategie zijn verschillende stadia voorzien:

  1/ diagnostische statistieken: deze queries zullen weldra ter beschikking komen en u in staat stellen om dossiers na te gaan of er een indicatie is van een specifieke pathologie, maar deze niet gecodeerd werd geregistreerd. Zo kunnen dossiers in orde gebracht worden. Het gaat over diabetes, chronische nierinsufficiëntie, chronische longaandoeningen, cardiovasculaire aandoening of hypertensie.

  2/ statistiek ter identificatie van de risicopersonen: Deze zullen alle risicopersonen tussen 18 en 64j identificeren die in aanmerking komen voor het covid-19 vaccinatie en deze lijst van patiënten zal u kunnen doorgeven aan de centrale database. Deze zijn vooral gebaseerd op de gecodeerde zorgelementen.

  Wij volgen dit met de grootste zorg op en van zodra mogelijk zullen we communiceren en alles ter beschikking stellen in CareConnect GP.

 • +2