Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

VOS voor langer dan 3 maanden voorschrijven

Het zou handig zijn om een Voorschrift Op Stofnaam voor langer dan 12 weken voor te kunnen schrijven. Het RIZIV bepaalt dat een VOS voor max 12 weken behandelingsduur geldt, evenwel mag het VS wel langer geldig zijn. Careconnect zou meerdere van deze voorschriften kunnen aanmaken (bv. 2 x 12 weken), waarbij de geldigheid dan kan gekozen worden tot max 1 jaar (zoals bij andere voorschriften). Dit is nu onmogelijk.

  • Nicolas Anné
  • Jan 27 2021
  • Attach files