Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

DNR-code, palliatieve status, allergieën: duidelijk weergeven zodat dit altijd zichtbaar is. Bijvoorbeeld boven de zorgelementen.


  • Guest
  • Jan 28 2021
  • Attach files
  • +4