Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Leesbaarheid telefoonnummers en rijksregisternummers verbeteren

Telefoonnummernotatie: +32 50 11 22 33 (vast) of +32 470 11 22 33 (GSM)

Rijksregisternummernotatie: 190101 110 10 (met spaties om het leesbaar te maken)

Deze notaties afdwingen bij ingeven van de data.


  • Alain Goetmaeker
  • Feb 6 2021
  • Attach files
  • +4