Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

13 STEM

Eenvoudiger kunnen zien hoeveel remgeld een pt nog moet betalen omdat die geen geld bijhad tijdens een consult

Ik zou graag bij het openen van een dossier duidelijk kunnen zien dat een patiënt mij nog (rem)geld te goed heeft van een vorig consult. Bijvoorbeeld door een duidelijk icoon of bij het aanroepen van het tarificatie scherm bij registreren betaling consult.


Momenteel is dit wel enigszins te achterhalen via tarificatie module maar:

  • Geen eenvoudig overzicht zichtbaar

  • registratie van het achterstallig remgeld is omslachtig en moet per individueel consult gebeuren. Sommige pte kunnen verschillende consultaties niet betalen en betalen dan achteraf in bulk. Dit zou op dezelfde plaats moeten staan.

  • Ik wil ook eenvoudig schulden kunnen kwijtschelden


Daarnaast zou het goed zijn moest ik ook een overzicht kunnen genereren van alle pten die nog een achterstallig tegoed hebben.

In die lijst wil ik kunnen handmatig selecteren welke pt ik een reminder wil sturen voor betaling. Vb. voor sommigen via Helena, voor anderen een lijst naar secretaresse doorsturen om op te bellen en als laatste de mogelijkheid om in bulk facturen op te sturen.


Lijkt me eerder iets voor Tarif+ wel

  • Stijn Van Driessche
  • Feb 12 2021
  • Attach files
  • +8