Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

167 STEM

Vertrouwelijk: graag mogelijkheid van verlengen zoals bij arbeidsongeschiktheid attest.

Automatisch verlenging vanaf de juiste datum en overnemen van de diagnose

  • Guest
  • Feb 18 2021
  • Attach files
  • Nele Bracke commented
    24 Feb, 2021 11:15am

    En de mogelijkheid voor het tegelijkertijd aanmaken van een gewoon ziekte-attest en een vertrouwelijk

  • +82