Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

geboortefiche terug in care connect

Graag terug aanmaken van de geboortefiche in Care Connect, deze is plots verdwenen maar wij gebruikten dit wel in onze jonge praktijk om al gegevens van de nieuwe spruit in te geven en dossier aan te maken. Graag dit terug integreren.


  • Klaartje Decaluwe
  • Mar 3 2021
  • Attach files
  • +6