Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

betalen via overschrijving

Bij het aanmaken van het getuigschrift voor verstrekte hulp ( tarificatie ) kan met aanduiden of jet het remgeld cash/ via BC of door middel van een overschrijving.

Wanneer je kiest voor een overschrijving, dat registreert Careconnect dat de raadpleging of huisbezoek al betaald is. Terwijl dit NIET zo is . In het beste geval wordt het bedrag overgeschreven. Wanneer is ook niet te voorspellen. Het wordt lastig als je aan je belastingcontroleur moet vertellen dat een betaalde storting al verwerkt zit in de betaling van een consultatie.

Is het niet meer correct dat bij de keuze "overschrijving" het remgeld nog niet als "betaald " wordt genoteerd in de tarificatie , want het is ook nog niet betaald.

bv. Als je ook je huisbezoeken aan een WZC via derde betaler wenst te rekenen en dan kan je de afdrukbare betaalbewijzen (of beter verwoord) schuldbewijzen doorsturen naar de WZC. De betaling van getuigschriften gebeuren vaak maandelijks. Voor de boekhouder is het dan veel duidelijker dat al deze bedragen nog niet als geïnd staan geboekt in de tarificatiemodule

 • marino verdickt
 • Apr 17 2021
 • Already exists
 • Attach files
 • marino verdickt commented
  5 Jun, 2021 04:52am

  Beste Hans,

  uw antwoord is correct maar lost het probleem niet op bij het toepassen van
  een derdebetalersregeling in woonzorgcentra.
  Als ik zoals u voorstelt, de betaling van het remgeld registreer als " niet
  betaald", dan maakt careconnect geen " nog te betalen remgeld" factuur aan
  dat afgedrukt kan worden en aan de facturatiedienst van het
  woonzorgcentrum kan gestuurd worden om het remgeld te vorderen. Nu ben ik
  verplicht de derdebetalersregeling *niet* toe te passen, een papieren
  getuigschrift aan te maken voor al mijn bezoeken aan diverse
  woonzorgcentra, welke dan een maandelijkse betaling doet via overschrijving
  naar mijn rekening. Het woonzorgcentrum zorgt ervoor dat mijn papieren
  getuigschrift bij de familie van de resident terecht komt, zodat zij bij de
  mutualiteit mijn getuigschrift kan inleveren om alsnog een gedeelte van
  mijn honorarium terug te trekken.
  Dit kan toch niet de bedoeling zijn van careconnect.
  Het zou voor ons veel eenvoudiger zijn als we wel de
  derdebetalersregeling kunnen toepassen bij onze talrijke pati��nten in
  woonzorgcentra, en dat we het bewijsstuk bij een verrichting die betaald
  zal worden via een overschrijving, dit ook zou vermelden. Bv. Getuigschrift
  voor verstrekte hulp nr . XXXXXX, betaald door de mutualiteit x euro, nog
  te betalen remgeld door de pati��nt X ��� te betalen op bankrekening
  XXXXXXXXX.. In de woonzorgcentra wordt het totaal van deze remgelden
  gefactureerd naar de familie of de bewindvoerder van de pati��nt, en wordt
  hetzelfde bedrag overgeschreven op de bankrekening van de huisarts.
  Boekhoudkundig klopt dit volledig ( je geeft toch geen bewijs van betaling
  als deze betaling later pas zal verricht worden ). de familie of de
  bewindvoerder van de pati��nt hoest enkel aar de maandelijkse factuur te
  betalen waar de bezoeken van de huisarts vermeld staan, en hoeft niet meer
  naar de mutualiteit te stappen om een deel van het betaalde honorarium
  terug te vorderen.
  Dit is toch heel eenvoudig zou ik denken.
  Als ik nu in careconnect noteer dat er via een overschrijving een bedrag
  zal betaald worden, dat moet dit ook zo vermeld staan in het bericht dat
  men kan afdrukken. Getuigschrift voor verstrekte hulp nr . XXXXXX, betaald
  door de mutualiteit x euro, nog te betalen remgeld door de pati��nt X ��� te
  betalen op bankrekening XXXXXXXXX..
  Careconnect streeft toch naar een vereenvoudiging van de tarificatie ???

  mvg

  Dr. Verdickt Marino

  Op vr 4 jun. 2021 om 14:17 schreef Corilus - CareConnect <
  2398cbb0bb17a684476359bb-corilus@iad-prod1.mailer.aha.io>:

  >

 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  4 Jun, 2021 12:16pm

  Het ingeven van een betaling (ook via overschrijving) zal effectief de betaling registeren. Je kan dat doen op het ogenblik dat de patiënt bij jouw is en de overschrijving direct via bv een app doet of zelfs in vertrouwen als je de patiënt goed kent. Als het echter de bedoeling is dit op te volgen, geeft u geen bedrag in en kan je later dit wel opvolgen en de betaling registreren op het ogenblik dat je ze via overschrijving hebt ontvangen.