Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

statistiek zwangere patiënten

graag mogelijkheid tot aanmaken statistiek om overzicht te krijgen alle zwangere vrouwen van de praktijk

zou heel interessant zijn nu bv, voor het doorgeven voorrang vaccinatie

 • lidy milleville
 • Apr 27 2021
 • Will not implement
 • Attach files
 • Admin
  Hans De Keersmaecker commented
  27 Apr, 2021 02:47pm

  De mogelijkheid om een zwangere patiënte te activeren voor de vaccinatiecampagne zal vanaf 3 mei ter beschikking komen. De activatie mag echter niet automatisch gebeuren, enkel op vraag van de patiënte zelf. Er mag zeker geen patiënte geactiveerd worden die het vaccin niet wil ontvangen, want deze patiënten gaan voorrang krijgen op de risicopatiënten en snel opgeroepen worden.

  Je zal de patiënt via het dossier kunnen activeren, maar er wordt omwille van die regen geen statistiek voorzien.