Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

21 STEM

Cardiovasculair risico

Mogelijkheid tot coderen van het cardiovasculair risico als zorgelement: laag, matig, hoog en zeer hoog (nu enkel cardiovasculaire screening te coderen).

Cardiovasculaire risicoscore onder parameters eventueel ook uitbreiden met een soort invultabel zoals voor Chads2vasc.

  • Guest
  • Jun 9 2021
  • Attach files
  • Guest commented
    7 Feb, 2022 01:34pm

    bijvoorbeeld FINDRISC-score toevoegen

  • +12