Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

therapeutische relatie aanmaken in tabblad 'externe platformen'

In het tabblad 'externe platformen' een mogelijkheid maken om de therapeutische relatie voor de Hubs en ehealth aan te maken. Nu moeten wij hiervoor steeds terug klikken naar de knop 'Privacybeheer', dan een therapeutische relatie aanmaken, en dan terug naar de externe platformen gaan om een zoekopdracht voor de hubs te doen. Zeker als men op meerdere hubs (cozo, abrumet,...) werkt, waarbij men voor elke hub een aparte therapeutische relatie moet aanmaken, is dit een overbodige en tijdrovende tussenstap die perfect vermeden kan worden. Kortom: betere integratie van 'externe platformen' en 'privacybeheer'

  • Guest
  • Jun 23 2021
  • Attach files
  • moene seuntjens commented
    8 Oct, 2021 01:21pm

    Is het mogelijk om daarbij voor een groepspraktijk gezamelijk een therapeutische relatie aan te maken? Patienten die ingeschreven zijn komen toch steeds hier, dus hebben een therapeutische relatie met de artsen die er werken. Dit kan hopelijk in bulk aangemaakt worden?

  • +4