Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

blijkbaar is de laatste update van Eid belgium nog niet geintegreerd en worden sommige kaarten niet erkend daardoor.


  • Guest
  • Jul 2 2021
  • Attach files
  • +2