Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

volmacht Helena zonder manueel invullen email en RR indien volmachthouder een contactpersoon van patiënt is

Als de volmachthouder een contactpersoon van de patiënt is, met gekend emailadres en rijksregisternummer, dan zou via een keuzelijst deze volmachthouder moeten kunnen geselecteerd worden, in de plaats van nogmaals het emailadres en rijksregisternummer manueel te moeten ingeven.

  • Koen Kesteloot
  • Jul 5 2021
  • Attach files