Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

graag kunnen mailen vanuit patientendossier

Graag een knop om vanuit het patientendossier te kunnen mailen en dan ook voorzien dat er een document vanuit het dossier kan ingevoegd worden.

  • Guest
  • Jul 8 2021
  • Attach files