Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

Routinematige Vaccinnet-synchronisatie

De synchronisatie tussen het dossier van de individuele patiënt en Vaccinnet wordt pas gestart wanneer het dossier van deze patiënt geopend wordt. Dit is inefficiënt en leidt bovendien tot onbetrouwbare resultaten in de vaccinatiebarometer. Het zou fijn zijn als er een mogelijkheid was om in één keer alle dossiers te synchroniseren met Vaccinnet op basis van de cumulatieve informed consents en therapeutische relaties in één praktijk. Ook fijn zou het zijn als er een manuele synchronisatieknop bestond om een reeds geopend dossier te kunnen synchroniseren met Vaccinnet, en aldus het dossier niet te moeten sluiten en heropenen om de meest recente gegevens te zien.

  • Guest
  • Jul 23 2021
  • Attach files
  • +2