Geef mee richting aan de toekomst van CareConnect!

Geef hier suggesties voor nieuwe ontwikkelingen voor CareConnect, of bekijk suggesties die door collega's aangereikt werden en breng uw stem uit! 

dans plateforme externe nouveau: remplacer note de journal par rapport contact


  • Guest
  • Jul 31 2021
  • Attach files